Mecaterm

Mecaterm används inte längre som varumärke. Mecatermprodukterna och
nyutvecklade Euronomprodukter säljs båda under varumärket Euronom.
Fabrik, produktion och produktutveckling finns fortfarande i Malmö.

Välkommen till vår nya sida Euronom.se så får du hjälp med hållbara, rostfria,
högeffektiva och svensktillverkade värmepumpar, systemtankar och andra
produkter som solfångare och vedpannor för vattenburen värme.

Euronom
www.euronom.se